Indkøbskurv

No products in the cart.

Nødvendigheden af en produktionsmåler for større solcelleanlæg

Hvorfor er det nødvendigt at installere en produktionsmåler for solcelleanlæg over 50 kW (M1 måler)?

Dette spørgsmål dukker ofte op blandt vores erhvervskunder. Ifølge § 11 i bekendtgørelse nr. 623, udstedt den 30. maj 2023 om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v., er det obligatorisk for alle solcelleanlæg med en inverterkapacitet over 50 kW, samt hvor solcellekapaciteten også overskrider 50 kW, at have en produktionsmåler installeret. Det betyder, at du ikke kan installere et solcelleanlæg med en 100 kW inverter og 100 kW solceller og blot begrænse eksporten til 50 kW. Det er den maksimale kapacitet, som anlægget potentielt kan producere, der bestemmer kravet om installation af en produktionsmåler.

Lovovertrædelser og deres konsekvenser

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle konkurrenter kan forsøge at omgå denne regel ved kunstigt at begrænse anlæggets eksportkapacitet for at undgå omkostningerne ved en produktionsmåler. Dette strider mod loven og kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser, hvis det opdages af netselskabet.

Korrekt installation efter reglerne

For at sikre overholdelse af lovgivningen, skal du installere en produktionsmåler, så snart dit solcelleanlæg har kapacitet til at producere mere end 50 kW. Der er dog ikke behov for en produktionsmåler, hvis du opsætter en 50 kW inverter sammen med 100 kW solceller, da anlægget under disse omstændigheder ikke vil kunne producere mere end 50 kW.

mailblur-min

Liggende retning

Med liggende retning menes der at samtlige solcellepaneler vender horisontalt på tagfladen. Det vil sige at montageskinnerne monteres vertikalt.

Stående retning

Med stående retning menes der at samtlige solcellepaneler vender vertikalt på tagfladen. Det vil sige at montageskinnerne monteres horisontalt.