Installation af solcelleanlæg

Ansøgningsproces

Når du skal etablere et solcelleanlæg, kræver det ikke længere at du skal lave en ansøgning før køb af solcelleanlæg. Anlægget tilmeldes blot efter etablering via stamdatablanket og bilag b1.1 som medfølger fra MikMa.dk. Selve blanketterne indsendes via den authoriseret elektrikker som tilslutter anlægget.

Installering og tilslutning

Når du køber dit solcelleanlæg hos MikMa.dk, indeholder pakken som udgangspunkt alt det du skal bruge til montering af dit solcelleanlæg. Det er altid en god ide, at du på forhånd gør op med dig selv, hvordan dine solceller skal monteres på tagfladen. Dette kan gøres ved at optegne din tagflade på et stykke papir og påføre målene for tagfladen. Herefter tegner du solcellepanelerne ind på papiret i samme måleforhold, for at være sikker på at panelerne kan monteres som ønsket. Hvis solcellerne fx ikke monteres på en eller to rækker, men derimod flere, kan det kræve ekstra monteringsbeslag. Skriv gerne til MikMa.dk, så sørger vi for en evt. tilpasning.

Mange af vores kunder spørger tit, hvor lang tid det tager at installere et solcelleanlæg. Afhængigt af tagtypen, tager det med udgangspunkt i et 6 kW solcelleanlæg 2 dage for 2 personer at montere beslag og opsætte solcellepanelerne. Hvis tagtypen er tegltag, tager det typisk 3 dage at opsætte solcellerne, idet tagbøjlerne kræver længere tid at montere.

Vores monteringsbeslag er formentlig den højeste kvalitet der findes på markedet fra tyske NovoTegra. Herunder er der monteringsguide til 3 forskellige tagtyper:

Tegltag:

Printvenlig installationsguide til tegltag kan hentes her på Dansk. Yderligere matriale kan også findes på Novotegras hjemmeside her.

Eternit/ståltag

Printvenlig installationsguide til eternittag/ståltag kan hentes her på Dansk. Yderligere matriale kan også findes på Novotegras hjemmeside her. Alternativt monteres stokskruer som vist i videoen herunder:

Skinner monteres efterfølgende som vist i videoen ovenfor til tegltag.

Tagpap/fladt tag Stokskrue og skinner monteres på samme måde som ved eternit/ståltag. Forskellen ved tagpap er, at der skal installeres en ekstra tætningspakning i Bitumen som påføres over Stokskrue som vist herunder og fremført i databladet her.

Bitum Tætning
Schletter montering 2

Layout af montageskinner

Der medfølger til alle vores solcelleanlæg montageskinner til 2 rækker per panel. Skinnerne skal i så vidt muligt placeres efter anvisningen beskrevet i installationsmanualen for solcellerne. Link til installationsmanualen kan findes ved at klikke ind under selve panelet på vores hjemmeside. Afstanden imellem skinnerne er beskrevet i databladet for solcellepanelerne som ligeledes findes for panelerne på vores hjemmeside her.

Som et eksempel er afstanden i databaldet for Jinko Solar (JKM385M-6RL3-B) panelerne på 385W opgivet til at være den totale længde (1855 mm divideret med 4) hvorefter denne længde kan variere med +- 50 mm. Dvs 413 mm for dimensionen J og 513 mm for dimensionen K hvor skinnerne skal placeres indimellem disse.

JKM385M 6RL3 B

Montering af solcellepaneler

Når du installerer solcellepanelerne, skal panelerne serieforbindes. Dette gøres ved at sammenkoble MC4 stikkene der allerede er monteret på solcellepanelerne. Husk at der ikke må tilsluttes flere solcellepaneler i serie end den maksimale tilladte MPPT spænding for inverteren. Fx er den maksimale MPPT spænding per indgang for Growatt SPH3600 inverteren 550V. Dvs. at hvis fx Voc (Open circuit voltage) for solcellepanelet er 40V, må der ikke tilsluttes mere end 13 paneler i serie, da spændingen ellers vil overstige 550V. Derfor skal et solcelleanlæg på fx 6 kW altid opdeles i to strenge, således at begge MPPT indgange benyttes på fx Growatt SPH3600 inverteren. MikMa.dk anbefaler at solcellepanelerene serieforbindes i takt med at panelerne monteres på monteringsskinnerne, da det kan være besværligt at serieforbinde solcellerne når alle paneler er monteret. Husk at ligge kablerne ned i NovoTegra monteringsskinnerne, så kablerne ikke kan bevæge sig frit under solcellepanelerne.

Efter at solcellepanelerne er monteret og serieforbundet, skal der per solcellekreds trækkes to kabler (en + og en -) imellem inverteren og solcellerne med det medfølgende kabel. Hvis du selv tilslutter de medfølgende MC4 stik i hver ende af de trukket kabler, er det vigtigt dette gøres INDEN kablet tilsluttes solcellepanelerne for at undgå elektrisk stød. Bemærk at høj DC spænding kan være livsfarlig. Efter stikkene er monteret i hver ende af de trukket kabler, skal kablerne først tilsluttes solcellepanelerene, hvorefter det med et multimeter måles, at der er spænding og at polariteten er korrekt (+ og -), inden kablerne tilsluttes MPPT indgangene på inverteren som også er mærket med + og -.

Inverter og evt. batteripakke monteres på væg iht. medfølgende manualer. Husk at opfylde evt. afstandskrav imellem inverter og batteri samt afstand til lofter, vægge mm. for at opfylde ventilationskrav iht. medfølgende manual.

Når solcelleinverteren er ophængt, skal AC tilslutning til eltavlen foretages af en autoriseret elektriker. Opgaven består i at trække et AC kabel imellem inverteren og eltavlen samt at tilslutte den medfølgende automatsikring i eltavlen. Denne opgave tager typisk 1-2 timer. Efterfølgende skal din elektriker informere net selskabet om tilslutning, som består i at indsende stamdata og bilag b1.1.
Hvis du har en gammel elmåler installeret som ikke er en summationsmåler, vil dit net selskab (fx N1) komme forbi og udskifte din elmåler til en retningsbestemt elmåler, således at du kan afregnes for en evt. overproduktion leveret til elnettet.

Endelig afgørelse

Du skal efter etableringen søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse.
Det tager ca. 3-5 minutter at søge om endelig afgørelse. Du søger om endelig afgørelse via borger.dk her

🌞 MikMa.dk ønsker dig held og lykke med dit nye solcelleanlæg 🌞